Bezwaar WOZ waarde

En dan valt de beschikking over je WOZ-waarde op je deurmat. Je opent de enveloppe en schrikt; de WOZ-waarde is in jouw ogen veel te hoog. En dus maak je bezwaar woz. Dit kun je zelf doen, er zijn echter ook speciale bureaus die dit voor je kunnen doen. Het is maar net wat je wilt.

WOZ waardeloket

Heb je sterk de indruk dat de WOZ- waarde te hoog is of gewoon niet klopt, dan kun je dit zelf checken door de aankoopprijs rond de waardepeildatum vast te stellen en door te informeren naar de verkoopprijzen van vergelijkbare huizen. Je kunt een WOZ-referentierapport achterhalen en kunt online een beroep doen op het WOZ-waardeloket. Uiteraard kun je je woning ook gewoon laten taxeren. Een WOZ bezwaar sorteert in de meeste gevallen effect. Doen dus als je denkt dat je te hoog aangeslagen wordt.

Hoe maak je bezwaar WOZ

Wil je WOZ bezwaar maken, controleer dan nogmaals je eigen gegevens en onderbouw waarom je bezwaar maakt. Let daarbij wel op de termijn, want een bezwaarschrift moet binnen zes weken worden ingediend. Vervolgens komt er een uitspraak van de gemeente: of ze zijn het met je eens, of ze wijzen je bezwaar WOZ af. Is er sprake van een afwijzing, dan kun je bij de rechter in beroep tegen deze beslissing. De termijn van zes weken begint overigens op de datum van dagtekening die op de beschikking staat. Na die periode vervalt je recht om bezwaar te maken.

Pro forma WOZ bezwaar

Je kunt de termijn van zes weken proberen te verlengen door binnen zes weken na dagtekening een pro-forma bezwaarschrift in te dienen. Je geeft dan aan bezwaar te willen maken, maar vraagt uitstel om een goede onderbouwing te kunnen leveren. Vervolgens laat de gemeente aan je weten hoeveel extra tijd je krijgt om je bezwaar in te dienen, met daarbij een deugdelijke onderbouwing.

Online modelformulier

De gemeente zelf heeft meer tijd en mag tot het einde van het jaar waarin je bezwaar hebt aangetekend uitspraak doen. Die periode kan de gemeente met nog eens zes weken verlengen en willen ze daarna nog meer tijd, dan zal er toestemming aan jou moeten worden gevraagd. Soms reageert de gemeente niet. In dat geval stel je ze in gebreke. Dit doe je met een modelformulier die je online kunt vinden. Je geeft de gemeente een redelijke termijn van veertien dagen. Reageert men dan nog steeds niet, dan heb je recht op een dwangsom. In de praktijk zal geen enkele gemeente het zover laten komen.

Dring aan op een uitspraak

In een bezwaarschrift over de hoogte van de WOZ-waarde geef je in elk geval aan dat je gehoord wilt worden en vraag je om een vergoeding van de eventuele proceskosten. Stel je een ingebrekestelling op, vergeet dan niet te melden om welk bezwaarschrift het gaat; noteer dus altijd en de datum en het kenmerk. Verder geef je aan dat de gemeente niet tijdig uitspraak heeft gedaan en dring je aan op een uitspraak. Zit je in een dergelijke situatie, dan is het wellicht verstandiger om professionals in te schakelen, bureaus die vaker met dit bijltje gehakt hebben.

Hoe kan ik controleren of de WOZ-waarde klopt?

Als er een hogere WOZ-waarde aan uw huis wordt toegekend, moet u vaak ook meer belasting betalen. Het is dus belangrijk om te controleren of de WOZ-waarde die vastgesteld is voor uw onroerend goed ook daadwerkelijk klopt. Dit controleren van de WOZ-waarde kan op verschillende manieren gebeuren. Klopt de WOZ-waarde niet dan kunt u tegen de WOZ waarde bezwaar aantekenen. Met de uitkomsten van uw onderzoek kunt u het bezwaar WOZ waarde onderbouwen.

Het vergelijken van de WOZ-waarde van vergelijkbare woningen

U kunt de WOZ-waarde van vergelijkbare woningen vergelijken met de WOZ-waarde die aan u berekend is. Via de makelaar in uw regio kunt u kijken welke vergelijkbare woningen rond de peildatum zijn verkocht en van deze woningen kunt u bij het Kadaster de koopsommen opvragen. Dit doet u via de koopsominformatie van het Kadaster en voor een klein bedrag krijgt u het koopsommenoverzicht. In dit overzicht staan de verkoopprijzen van woningen die de afgelopen vijf jaar zijn verkocht in dit postcodegebied. U kunt de WOZ-waarde van de vergelijkbare woningen met uw WOZ-waarde vergelijken. U moet wel dezelfde waarde peildatum aanhouden. Is er een groot verschil dan kunt u bezwaar WOZ waarde aantekenen voor uw WOZ-waarde.

Het bepalen van de aankoopprijs rond de waarde peildatum

Als u de woning rond een waarde peildatum heeft gekocht en u heeft een jaar later nog steeds niets aangepast of veranderd aan de woning dan zal de WOZ-waarde ongeveer gelijk zijn. Toch blijkt dit in sommige situaties niet zo te zijn en dat kan hiermee te maken hebben:

-De woning is aangekocht onder bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld via een veiling of voor een aantrekkelijke prijs van familie gekocht.
-De woning was (deels) verhuurd bij de aankoop.
-Men heeft te maken met erfpacht.
-De woning is nog niet af. In dit laatste geval is de WOZ-waarde meestal lager dan de aankoopprijs.

Heeft u het gevoel dat de hoogte van de WOZ-waarde niet klopt, overweeg dan een WOZ waarde bezwaar.

Het WOZ-waardeloket

Sinds oktober 2016 zijn de WOZ-waarden van onroerende zaken openbaar. Via het zogenoemde WOZ-waardeloket kunnen de WOZ-waarden van vergelijkbare woningen kosteloos opgevraagd worden. Met deze informatie kun je checken of de WOZ-waarde van uw huis ook vergelijkbaar is. Is dat niet het geval, dan kunt u een bezwaar WOZ waarde overwegen.
Het kan zijn dat uw gemeente geen WOZ-waardeloket heeft. Op de website van de desbetreffende gemeente kunt u dan vaak de juiste informatie vinden hoe u toch aan deze openbare informatie kunt komen. Ook andere vragen over de WOZ-waarde kunt u aan de gemeente stellen.

Het referentierapport voor de WOZ-waarde

Calcasa heeft na iedere peildatum een WOZ-rapport waarin woningen staan die rondom deze peildatum zijn verkocht en die een lagere WOZ-waarde hebben en dit ook kunnen onderbouwen. Het laat niet alleen de koopsom en geïndexeerde koopsom zien maar ook de kenmerken van de woningen. Met deze informatie kan er een goede vergelijking gemaakt worden en kunt u uw WOZ waarde bezwaar beter onderbouwen. Aan dit rapport zijn wel kosten verbonden.

Taxatie bepaalt de waarde

De gemeenten bepalen ieder jaar de waarde van de WOZ-waarde. Dit doen ze door middel van een taxatie. In het taxatieverslag van de gemeente kunt u precies lezen hoe de WOZ-waarde werd vastgesteld. Dit taxatierapport kunt u ook opvragen bij de gemeente. Sommige gemeenten sturen het taxatierapport ook mee als bijlage bij de WOZ-beschikking. U ontvangt hem alleen als u huurder of eigenaar van een onroerende zaak bent. Deze ontvangt u dan aan het begin van het jaar.
Indien u bezwaar wilt aantekenen tegen de WOZ-waarde van uw onroerend goed is het verstandig om ook een taxatierapport door een erkende makelaar of beëdigd taxateur op te laten stellen. De gemeente zal dit zien als een gewichtig tegenargument van de bezwaarprocedure. De waarde van de woning of ander onroerend goed moet dan rond de peildatum getaxeerd worden. Natuurlijk zijn hier wel kosten aan verbonden maar als gemeente uw bezwaar gegrond of gedeeltelijk gegrond verklaard, kunt u in aanmerking komen voor een proceskostenvergoeding waardoor u deze kosten of een deel hiervan kunt opvoeren.

Bezwaar woz aantekenen

Wanneer u in beroep wilt gaan tegen de hoogte van de WOZ-beschikking moet u uw bezwaar indienen bij de desbetreffende gemeente. Hoe u dat precies doet leest u in de bijsluiter van de WOZ-beschikking. Een bezwaar moet binnen zes weken na de datum van de WOZ-beschikking worden ingediend. Daarna staat de WOZ-waarde vast. Bij sommige gemeenten kunt u ook in de eerste instantie informeel bezwaar maken.

De uitspraak

De gemeente moet binnen het kalenderjaar waarin u bezwaar heeft gemaakt een beslissing nemen. Is dit bezwaar ingediend in de laatste zes weken van het kalenderjaar? Dan moet de gemeente binnen zes weken beslissen. Ze mogen het termijn van zes weken met maximaal zes weken verlengen.

Niet eens met de beslissing

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u ook eventueel nog in beroep gaan. Eerst bij de sector bestuursrecht van de rechtbank, daarna in hoger beroep bij de belastingkamer van het Gerechtshof. Als u in beroep gaat zijn er wel griffierechten verschuldigd.

Scroll to top