Bezwaar WOZ waarde

En dan valt de beschikking over je WOZ-waarde op je deurmat. Je opent de enveloppe en schrikt; de WOZ-waarde is in jouw ogen veel te hoog. En dus maak je bezwaar woz. Dit kun je zelf doen, er zijn echter ook speciale bureaus die dit voor je kunnen doen. Het is maar net wat je wilt.

WOZ waardeloket

Heb je sterk de indruk dat de WOZ- waarde te hoog is of gewoon niet klopt, dan kun je dit zelf checken door de aankoopprijs rond de waardepeildatum vast te stellen en door te informeren naar de verkoopprijzen van vergelijkbare huizen. Je kunt een WOZ-referentierapport achterhalen en kunt online een beroep doen op het WOZ-waardeloket. Uiteraard kun je je woning ook gewoon laten taxeren. Een WOZ bezwaar sorteert in de meeste gevallen effect. Doen dus als je denkt dat je te hoog aangeslagen wordt.

Hoe maak je bezwaar WOZ

Wil je WOZ bezwaar maken, controleer dan nogmaals je eigen gegevens en onderbouw waarom je bezwaar maakt. Let daarbij wel op de termijn, want een bezwaarschrift moet binnen zes weken worden ingediend. Vervolgens komt er een uitspraak van de gemeente: of ze zijn het met je eens, of ze wijzen je bezwaar WOZ af. Is er sprake van een afwijzing, dan kun je bij de rechter in beroep tegen deze beslissing. De termijn van zes weken begint overigens op de datum van dagtekening die op de beschikking staat. Na die periode vervalt je recht om bezwaar te maken.

Pro forma WOZ bezwaar

Je kunt de termijn van zes weken proberen te verlengen door binnen zes weken na dagtekening een pro-forma bezwaarschrift in te dienen. Je geeft dan aan bezwaar te willen maken, maar vraagt uitstel om een goede onderbouwing te kunnen leveren. Vervolgens laat de gemeente aan je weten hoeveel extra tijd je krijgt om je bezwaar in te dienen, met daarbij een deugdelijke onderbouwing.

Online modelformulier

De gemeente zelf heeft meer tijd en mag tot het einde van het jaar waarin je bezwaar hebt aangetekend uitspraak doen. Die periode kan de gemeente met nog eens zes weken verlengen en willen ze daarna nog meer tijd, dan zal er toestemming aan jou moeten worden gevraagd. Soms reageert de gemeente niet. In dat geval stel je ze in gebreke. Dit doe je met een modelformulier die je online kunt vinden. Je geeft de gemeente een redelijke termijn van veertien dagen. Reageert men dan nog steeds niet, dan heb je recht op een dwangsom. In de praktijk zal geen enkele gemeente het zover laten komen.

Dring aan op een uitspraak

In een bezwaarschrift over de hoogte van de WOZ-waarde geef je in elk geval aan dat je gehoord wilt worden en vraag je om een vergoeding van de eventuele proceskosten. Stel je een ingebrekestelling op, vergeet dan niet te melden om welk bezwaarschrift het gaat; noteer dus altijd en de datum en het kenmerk. Verder geef je aan dat de gemeente niet tijdig uitspraak heeft gedaan en dring je aan op een uitspraak. Zit je in een dergelijke situatie, dan is het wellicht verstandiger om professionals in te schakelen, bureaus die vaker met dit bijltje gehakt hebben.

Scroll to top