Hoe kan ik controleren of de WOZ-waarde klopt?

Als er een hogere WOZ-waarde aan uw huis wordt toegekend, moet u vaak ook meer belasting betalen. Het is dus belangrijk om te controleren of de WOZ-waarde die vastgesteld is voor uw onroerend goed ook daadwerkelijk klopt. Dit controleren van de WOZ-waarde kan op verschillende manieren gebeuren. Klopt de WOZ-waarde niet dan kunt u tegen de WOZ waarde bezwaar aantekenen. Met de uitkomsten van uw onderzoek kunt u het bezwaar WOZ waarde onderbouwen.

Het vergelijken van de WOZ-waarde van vergelijkbare woningen

U kunt de WOZ-waarde van vergelijkbare woningen vergelijken met de WOZ-waarde die aan u berekend is. Via de makelaar in uw regio kunt u kijken welke vergelijkbare woningen rond de peildatum zijn verkocht en van deze woningen kunt u bij het Kadaster de koopsommen opvragen. Dit doet u via de koopsominformatie van het Kadaster en voor een klein bedrag krijgt u het koopsommenoverzicht. In dit overzicht staan de verkoopprijzen van woningen die de afgelopen vijf jaar zijn verkocht in dit postcodegebied. U kunt de WOZ-waarde van de vergelijkbare woningen met uw WOZ-waarde vergelijken. U moet wel dezelfde waarde peildatum aanhouden. Is er een groot verschil dan kunt u bezwaar WOZ waarde aantekenen voor uw WOZ-waarde.

Het bepalen van de aankoopprijs rond de waarde peildatum

Als u de woning rond een waarde peildatum heeft gekocht en u heeft een jaar later nog steeds niets aangepast of veranderd aan de woning dan zal de WOZ-waarde ongeveer gelijk zijn. Toch blijkt dit in sommige situaties niet zo te zijn en dat kan hiermee te maken hebben:

-De woning is aangekocht onder bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld via een veiling of voor een aantrekkelijke prijs van familie gekocht.
-De woning was (deels) verhuurd bij de aankoop.
-Men heeft te maken met erfpacht.
-De woning is nog niet af. In dit laatste geval is de WOZ-waarde meestal lager dan de aankoopprijs.

Heeft u het gevoel dat de hoogte van de WOZ-waarde niet klopt, overweeg dan een WOZ waarde bezwaar.

Het WOZ-waardeloket

Sinds oktober 2016 zijn de WOZ-waarden van onroerende zaken openbaar. Via het zogenoemde WOZ-waardeloket kunnen de WOZ-waarden van vergelijkbare woningen kosteloos opgevraagd worden. Met deze informatie kun je checken of de WOZ-waarde van uw huis ook vergelijkbaar is. Is dat niet het geval, dan kunt u een bezwaar WOZ waarde overwegen.
Het kan zijn dat uw gemeente geen WOZ-waardeloket heeft. Op de website van de desbetreffende gemeente kunt u dan vaak de juiste informatie vinden hoe u toch aan deze openbare informatie kunt komen. Ook andere vragen over de WOZ-waarde kunt u aan de gemeente stellen.

Het referentierapport voor de WOZ-waarde

Calcasa heeft na iedere peildatum een WOZ-rapport waarin woningen staan die rondom deze peildatum zijn verkocht en die een lagere WOZ-waarde hebben en dit ook kunnen onderbouwen. Het laat niet alleen de koopsom en geïndexeerde koopsom zien maar ook de kenmerken van de woningen. Met deze informatie kan er een goede vergelijking gemaakt worden en kunt u uw WOZ waarde bezwaar beter onderbouwen. Aan dit rapport zijn wel kosten verbonden.

Taxatie bepaalt de waarde

De gemeenten bepalen ieder jaar de waarde van de WOZ-waarde. Dit doen ze door middel van een taxatie. In het taxatieverslag van de gemeente kunt u precies lezen hoe de WOZ-waarde werd vastgesteld. Dit taxatierapport kunt u ook opvragen bij de gemeente. Sommige gemeenten sturen het taxatierapport ook mee als bijlage bij de WOZ-beschikking. U ontvangt hem alleen als u huurder of eigenaar van een onroerende zaak bent. Deze ontvangt u dan aan het begin van het jaar.
Indien u bezwaar wilt aantekenen tegen de WOZ-waarde van uw onroerend goed is het verstandig om ook een taxatierapport door een erkende makelaar of beëdigd taxateur op te laten stellen. De gemeente zal dit zien als een gewichtig tegenargument van de bezwaarprocedure. De waarde van de woning of ander onroerend goed moet dan rond de peildatum getaxeerd worden. Natuurlijk zijn hier wel kosten aan verbonden maar als gemeente uw bezwaar gegrond of gedeeltelijk gegrond verklaard, kunt u in aanmerking komen voor een proceskostenvergoeding waardoor u deze kosten of een deel hiervan kunt opvoeren.

Bezwaar woz aantekenen

Wanneer u in beroep wilt gaan tegen de hoogte van de WOZ-beschikking moet u uw bezwaar indienen bij de desbetreffende gemeente. Hoe u dat precies doet leest u in de bijsluiter van de WOZ-beschikking. Een bezwaar moet binnen zes weken na de datum van de WOZ-beschikking worden ingediend. Daarna staat de WOZ-waarde vast. Bij sommige gemeenten kunt u ook in de eerste instantie informeel bezwaar maken.

De uitspraak

De gemeente moet binnen het kalenderjaar waarin u bezwaar heeft gemaakt een beslissing nemen. Is dit bezwaar ingediend in de laatste zes weken van het kalenderjaar? Dan moet de gemeente binnen zes weken beslissen. Ze mogen het termijn van zes weken met maximaal zes weken verlengen.

Niet eens met de beslissing

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u ook eventueel nog in beroep gaan. Eerst bij de sector bestuursrecht van de rechtbank, daarna in hoger beroep bij de belastingkamer van het Gerechtshof. Als u in beroep gaat zijn er wel griffierechten verschuldigd.

Scroll to top